Great Wall Македонија тим за подршка на велосипедскиот маратон Шарски Води 2013

Great Wall Македонија тим за подршка на велосипедскиот маратон Шарски Води 2013 кој се одрќа на 30 Јуни. Маратонот се возеше од Попова Шапка до Вруток, во должина од 75 км.