Great Wall Motors со нови инвестиции во автомобили со алтернативен погон

Great Wall Motors претходно годинава го образложи планот за пласман на свои акции на берзите и што ќе прави со остварениот приход. Веќе има одредена добивка од овој проект, а како што е познато фондот ќе се користи за развој, тестирање и производство на електрични возила и plug-in хибриди, интелигентни автомобили и нивните основни делови. Во Great Wall e подготвена програма чиј старт е започнат и веќе се реализираат одредени проекти.

Од Great Wall Motors коментираат дека автомобилите со алтернативна погон се иднината на автомобилската индустрија. Со зголемување на потребата од оптимизирање на искористената енергија и чувствителноста на општеството кон проблемите поврзани со заштитата на животната средина, како и зголемената владина поддршка во оваа насока, кинеските еко автомобили брзо напредуваат. Бидејќи се базираат на постојните и најдобро продаваните модели, Great Wall Motors ќе создаде платформа за сериско производство на автомобили со нов тип погон што да им овозможи непречено преминување од бизнисот со традиционални автомобили кон бизнисот со такви, со алтернативно погон. Според планот, во производство треба да влезат клучни компоненти како интелигентни трансмисии, сосема нови погонски системи и нова генерација контролери за нив, како и развој на систем за полнење на батерии за електрични возила.

Формираниот фонд ќе биде искористен и за развој на нови системи за електронска контрола во новите модели на марката - технологии кои да помогнат за подобрување на техничките индикатори при електронската обработка и контрола на информациите. Со системи како IDAS и IOV како референтни точки, Great Wall Motors ќе се развие интелигентни автомобили со функции како IOV, адаптивна контрола на крстарење, систем за олеснување на ноќното возење, систем за автоматски на паркирање, интелигентна идентификација на патот и др .. Сето ова се очекува да се подобри технолошките претставување и на постоечките модели на компанијата.